Masz dodatkowe pytania?

Napisz do nas, odpowiemy na każde pytanie.

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w Sprawie Ochrony Osób Fizycznych w Związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych i w Sprawie Swobodnego Przepływu Takich Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku nazywanym dalej Rozporządzeniem informujemy że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: Centrum Rozwoju I Promocji Sportu Piotr Kapral z siedzibą w Łodzi (92-414) ul Anny Jagiellonki 6/8 NIP 7282224894 Regon 100066190. Procesorem jest: JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI, z siedzibą w Łodzi (92-415), ul. Mieszka I 1, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Okręgowy w Łodzi (Plac Dąbrowskie 5, Łódź), NIP: 7282338534, REGON: 472616681, która jest właścicielem marki Akademia Młodego Wojownika
  2. ADO prowadzi operację przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych
  osobowych: imię i nazwisko, mail, numer telefonu.
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu realizacji usługi i zapisu na zajęcia oraz wysyłania Pani/Panu informacji handlowych i marketingowych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim
  5. Pani/Pana dane mogą być powierzone podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz ADO
  6. ADO nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
  7. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  10. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. przenoszenia danych
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego zwanego dalej PUODO
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected]

  Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności .

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI i odbiór informacji handlowych o towarach i usługach znajdujących się w ofercie sprzedaży JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI poprzez pocztę tradycyjną oraz drogą elektroniczną na podane przeze mnie w formularzu rejestracyjnym dane kontaktowe; Przedmiotowa zgoda może być w każdym czasie odwołana.

  Jak przygotować się do pierwszych zajęć?

  Dziecko powinno mieć na przebranie wygodny strój sportowy i obuwie na zmianę, odpowiednie do wybranej techniki tańca. Uczestnicy zajęć powinni mieć na sobie buty czyste, nie niszczące parkietu lub ćwiczyć boso. Zabronione jest uczestniczenie w zajęciach w biżuterii lub innych ozdobach, które mogą utrudniać wykonywanie zadań lub stanowić zagrożenie.

  Jak zapisać się na pierwsze zajęcia?

  Jeżeli chcesz zapisać swoje dziecko na zajęcia WYŚLIJ MAIL LUB ZADZWOŃ – wybierz odpowiednią lokalizację i wejdź w zakładkę kontakt. Napisz do nas podając imię i nazwisko (swoje oraz dziecka), mail i swój numer telefonu oraz nazwę zajęć.

  Jak odwołać pierwsze zajęcia?

  Obecność na zajęciach należy odwołać najpóźniej do godziny 21.00 poprzedniego dnia, wysyłając e-mail lub SMS na wskazany w recepcji adres lub numer telefonu.

  Jak korzystać z karty partnerskiej?

  Jeśli posiadasz kartę partnerską najlepiej napisz do nas wybierając odpowiednia szkołę dla siebie. Zasady korzystania z kart partnerski nie są jednakowe we wszystkich naszych lokalizacjach.

  Od którego roku życia można zacząć ćwiczyć?

  W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci już od 3 roku życia. Skontaktuj się z nami i upewnij jakie zajęcia są najbardziej odpowiednia dla twojego dziecka.

  Opieka nad dzieckiem w trakcie zajęć.

  Odpowiedzialność za małoletniego uczestnika zajęć ponoszą rodzice albo opiekunowie prawni. Kids Studio nie pełni funkcji przedszkola ani punktu przedszkolnego, w związku z czym małoletni uczestnicy nie powinni przebywać na terenie szkoły bez opieki rodziców albo opiekunów prawnych.