O Nas

Celem naszej akademii jest nie tylko rozwój i poprawa zdolności motorycznych oraz nauka sztuk walki naszych adeptów. Chcemy aby nasi uczniowie poprzez trening sztuk walki i poprzez treningi siłowo- wytrzymałościowe stawali się lepszymi ludźmi.
Będziemy kształtować i rozwijać w sobie takie cechy jak :
⁃ pewność siebie, odpowiedzialność, fair play, szacunek
⁃ dyscyplina, poczucie własnej wartości
⁃ radzenie sobie w sytuacjach stresowych

Poza treningami sztuk walki, takimi jak judo i brazylijskie jiu jitsu, chcemy wdrażać cyklicznie zajęcia z pierwszej pomocy dostosowane do wieku uczniów oraz zajęcia z samoobrony kształtujące odpowiednie zachowania i postawę w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia ( zaczepki ze strony nieznajomych dzieci/dorosłych, atak niebezpiecznego zwierzęcia). Spotkania z policjantem i pogadanki na temat różnych zagrożeń jakie mogą spotkać naszych adeptów oraz jak powinni reagować w danych sytuacjach.

Nasze Szkoły

ul. ………………………….

tel. ………………………….

email ………………………….

ul. ………………………….

tel. ………………………….

email ………………………….

Franczyza

Jesteśmy jedynym w Polsce franczyzowym projektem przestrzeni sportowych dedykowanych dzieciom. Oferujemy liczne zajęcia gimnastyczne, silnie akcentując znaczenie wychowania poprzez sport. Wdrożyliśmy innowacyjny sposób nauki, poprzez połączenie idei zespołów, oferujących szeroki zakres zajęciowy, oraz możliwości korzystania ze ściśle ukierunkowanych zajęć dodatkowych.

Proponowane przez nas zajęcia i rozwiązania są efektem stosowania aktualnie obowiązujących światowych wzorców. Ważnym punktem polityki Akademii Młodego Wojownika jest nieustanny rozwój oferty i ulepszanie istniejących propozycji.

Stale inwestujemy w kadrę. Opracowaliśmy standardy skutecznej komunikacji i obsługi klienta, którymi chętnie się z Państwem podzielimy. Prowadzimy szkolenia dla pracowników, aby stale podnosili swoje kompetencje i byli wizytówką AMW. Wierzymy, że zadowolenie pracowników przekłada się na zadowolenie klientów.

Wiemy, że udana partnerska współpraca opiera się na fundamentalnym założeniu, że sukces całej marki zależy od sukcesu pojedynczych przedsiębiorstw działających pod jej szyldem. Będziemy szczęśliwi, mogąc dzielić się z Państwem naszym doświadczeniem i pasją włożoną w tworzenie marki AMW.

Marka Akademia Młodego Wojownika

Stając się franczyzobiorcą AMW od pierwszego dnia działalności pracujecie Państwo z marką, która odniosła sukces. Korzystacie Państwo ze znaków towarowych, praw autorskich, tajemnic handlowych, standardów komunikacji i obsługi klienta oraz wszelkich zastrzeżonych dokumentów wewnętrznych, procesów i formuł należących do marki AMW.

Dostęp do know-how

Przystępując do sieci franczyzowej AMW, uzyskujecie Państwo dostęp do know-how firmy, czyli gotowego przepisu na prowadzenie biznesu. Bez konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków i wypracowywania strategii rynkowych otrzymujecie Państwo gotowy wzór postępowania.

Wsparcie ze strony właściciela marki AMW

Będąc właścicielem i twórcą marki AMW, każdego franczyzobiorcę traktujemy jak partnera, będziemy wspierać Państwa w sukcesach i nie pozwolimy, by w razie kłopotów zostali Państwo sami. Służymy pomocą i radą na każdym etapie Państwa działalności. Oferujemy pomoc obejmującą m.in. doradztwo w zakresie rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, znalezienie odpowiedniej lokalizacji, możliwość skorzystania ze sprawdzonej ekipy remontowo-budowlanej, dostosowanie lokalu do standardów sieci czy szkolenia w zakresie prowadzenia biznesu, księgowości, promocji i marketingu.

Korzyści z działań reklamowych i promocyjnych prowadzonych przez właściciela marki AMW

Wejście do sieci franczyzowej AMW, daje możliwość korzystania z efektów dużej kampanii reklamowej organizowanej przez dawcę licencji dla całej sieci.

Kształcenie i rozwój

AMW oferuje autorski program szkoleniowy dla franczyzobiorców oraz ich pracowników obejmujący podstawy oraz specjalistyczną wiedzę w niezbędnym zakresie. Instruktorzy i instruktorki otrzymają wszystkie informacje dotyczące stworzonego przez nas programu zajęć. Przekażemy też Państwu podręcznik standardów operacyjnych. Przez cały okres prowadzenia działalności będziemy służyć Państwu naszym doświadczeniem.

Warunki systemu franczyzowego AMW

 • Warunki lokalizacyjne: miasto powyżej 10 tys. mieszkańców;
 • Warunki lokalowe: lokal min. 110 – 150 m2.

Warunki stawiane wobec franczyzobiorcy

 • Osobiste zaangażowanie;
 • Podstawowa wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Umiejętności pracy z ludźmi;
 • Zaangażowanie i konsekwencja w dążeniu do osiągania wyznaczonych celów.

Przybliżone koszty uruchomienia oddziału

 • Min. kwota inwestycji: od 35 000 PLN
 • Wykupienie licencji: 10 000 PLN
 • Zakup materiałów do standaryzacji wnętrz: od 15 000 PLN
 • Stała opłata miesięczna: 1 000 PLN
 • Roczna opłata marketingowa: 3 000 PLN

Kontakt

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w Sprawie Ochrony Osób Fizycznych w Związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych i w Sprawie Swobodnego Przepływu Takich Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku nazywanym dalej Rozporządzeniem informujemy że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: Centrum Rozwoju I Promocji Sportu Piotr Kapral z siedzibą w Łodzi (92-414) ul Anny Jagiellonki 6/8 NIP 7282224894 Regon 100066190. Procesorem jest: JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI, z siedzibą w Łodzi (92-415), ul. Mieszka I 1, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Okręgowy w Łodzi (Plac Dąbrowskie 5, Łódź), NIP: 7282338534, REGON: 472616681, która jest właścicielem marki Akademia Młodego Wojownika
  2. ADO prowadzi operację przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych
  osobowych: imię i nazwisko, mail, numer telefonu.
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu realizacji usługi i zapisu na zajęcia oraz wysyłania Pani/Panu informacji handlowych i marketingowych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim
  5. Pani/Pana dane mogą być powierzone podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz ADO
  6. ADO nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
  7. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  10. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. przenoszenia danych
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego zwanego dalej PUODO
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected]

  Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności .

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI i odbiór informacji handlowych o towarach i usługach znajdujących się w ofercie sprzedaży JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI poprzez pocztę tradycyjną oraz drogą elektroniczną na podane przeze mnie w formularzu rejestracyjnym dane kontaktowe; Przedmiotowa zgoda może być w każdym czasie odwołana.

  Numer telefonu:
  +48 606 260 789

  Adres Email:
  [email protected]